Biuro Wykonuje Opinie

- sądowe dla: organów procesowych, sądów, prokuratur, policji
- prywatne dla: kancelarii adwokackich, firm ubezpieczeniowych, samochodowych zakładów naprawczych, osób prywatnych

 • ocena stanu technicznego pojazdów

 • ocena uszkodzeń pojazdów w następstwie awarii technicznych oraz kolizji i wypadków

 • kosztorysowanie napraw pojazdów

 • weryfikacja kalkulacji napraw pojazdów

 • ocena jakości i poprawności wykonania napraw pojazdów

 • określanie wartości pojazdów w stanie nieuszkodzonym i uszkodzonym

 • weryfikacja oznaczeń identyfikujących pojazdy (numery VIN)

 • określanie ubytku wartości pojazdów z tytułu wykonanych napraw

 • określanie wartości szkód w pojeździe z tytułu wypadków komunikacyjnych

 • wsparcie techniczne i prawne w sprawach spornych dotyczących odszkodowań komunikacyjnych (OC i AC)

 • poradnictwo oraz bezpośredni udział przy zakupie używanych pojazdów

Wymienione powyżejekspertyzy biuro wykonuje przy użyciu programów komputerowych Audatex, INFO-EXPERT.

 • ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń

 • ocena stopnia zużycia i uszkodzeń oraz awarii maszyn i urządzeń, oraz określanie przyczyn ich powstania

 • określanie wartości maszyn i urządzeń w stanie uszkodzonym i nieuszkodzonym

 • kosztorysowanie napraw maszyn i urządzeń

 • analizy wypadków w użytkowaniu maszyn

 • rekonstrukcja wypadków drogowych: potrącenia pieszych, zderzenia pojazdów

 • weryfikacja przystawania zderzających się pojazdów w aspekcie powstałych w nich uszkodzeń

 • wykonywanie komputerowych symulacji zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i pojazdów

 • wykonywanie komputerowych analiz czasowo – przestrzennych zdarzeń drogowych, ocena techniczna pojazdów w aspekcie zaistniałego wypadku drogowego.

Ekspertyzy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych biuro wykonuje z wykorzystaniem programów komputerowych V-SIM 3.0, PHOTORECT 1.0, TITAN, RWD.